مالزی,تایلند,هندوستان,روسیه,ایتالیا,سنگاپور,بالی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای بلغارستان

ارائه اطلاعات غلط ممکن است باعث رد تقاضا و در نتیجه ممانعت از ورود شما به کشور بلغارستان گردد و اینکه صدور ویزا از طرف سفارت بلغارستان به معنای ورود ق... ...