مالزی,تایلند,هندوستان,روسیه,ایتالیا,سنگاپور,بالی

تور

تور 4 شب کوالالامپور 3 شب پنانگ

0000078
ماهان ایر
از 01 اردیبهشت الی 11 خرداد
7 شب و ۸ روز

تور 6 شب بالی با پرواز قطر

0000051
امارات
از 02 فروردین الی 23 فروردین
6

تور مالدیو ۵ شب و 6 روز

0000161
قطر ایر ویز
از 20 دی الی 25 اسفند
6 شب و 7 روز

تور 4 شب کوالالامپور 3شب لنکاوی

0000167
ماهان ایر
از 01 اردیبهشت الی 11 خرداد
7 شب و ۸ روز

تور 2شب کلمبو+2شب کندی+3شب بنتوتا

0000169
سلام ایر
از 27 شهریور الی 30 مهر
7 شب و ۸ روز

تور دهلی آگرا جیپور

0000173
ماهان ایر
از 13 فروردین الی 11 اردیبهشت
7 شب و ۸ روز

تور 4 شب کوالالامپور 3شب سنگاپور

0000179
ماهان ایر
از 01 اردیبهشت الی 11 خرداد
7 شب و 8 روز

تور 2 شب دهلی 1شب آگرا 4شب گوا

0000186
ماهان ایر
از 02 آبان الی 09 آذر

تور 7 شب کوالالامپور

0000191
ماهان ایر
از 01 اردیبهشت الی 11 خرداد
7 شب و ۸ روزه

تور 4شب پاتایا 3شب بانکوک

0000217
ماهان ایر
از 22 دی الی 27 فروردین

تور 7 شب پوکت با پرواز مستقیم ماهان

0000237
ماهان ایر
از 22 دی الی 25 اسفند
7 شب و 8 روز

تور 7شب پاتایا

0000238
ماهان ایر
از 22 دی الی 10 اسفند
7 شب و 8 روز

تور 7شب بانکوک

0000239
ماهان ایر
از 22 دی الی 10 اسفند
7شب و 8 روز

4 شب پوکت و3 شب پاتایا

0000241
ماهان ایر
از 22 دی الی 10 اسفند

تور 5 شب پوکت و 2 شب بانکوک

0000240
ماهان ایر
از 22 دی الی 10 اسفند