مالزی,تایلند,هندوستان,روسیه,ایتالیا,سنگاپور,بالی

تور

تور 4 شب کوالالامپور 3 شب پنانگ

0000078
ماهان ایر
از 10 آبان الی 29 آذر
7 شب و ۸ روز

تور مالدیو ۵ شب و 6 روز

0000161
فلای دوبی
از 10 آبان الی 29 آذر
۵ شب و ۶ روز

تور 4 شب کوالالامپور 3شب لنکاوی

0000167
ماهان ایر
از 16 خرداد الی 09 مرداد
7 شب و ۸ روز

تور 2شب کلمبو+2شب کندی+3شب بنتوتا

0000169
سلام ایر
از 20 دی الی 11 فروردین
7 شب و ۸ روز

تور 7شب بانکوک

0000170
ماهان ایر
از 23 اردیبهشت الی 09 تیر

تور دهلی آگرا جیپور

0000173
ماهان ایر
از 08 خرداد الی 09 مرداد
7 شب و ۸ روز

تور 4 شب کوالالامپور 3شب سنگاپور

0000179
ماهان ایر
از 16 خرداد الی 09 مرداد
7 شب و 8 روز

تور7 شب بالی

0000189
امارات
از 10 آبان الی 09 آذر

تور 7 شب کوالالامپور

0000191
ماهان ایر
از 16 خرداد الی 09 مرداد
7 شب و ۸ روز

تور 7 شب پوکت با پرواز مستقیم ماهان

0000213
ماهان ایر
از 23 اردیبهشت الی 09 تیر
7 شب و 8 روز

تور 7شب پاتایا

0000216
ماهان ایر
از 23 اردیبهشت الی 09 تیر

تور 4شب پاتایا 3شب بانکوک

0000217
ماهان ایر
از 23 اردیبهشت الی 09 تیر

تور 5 شب پوکت 2 شب بانکوک

0000218
ماهان ایر
از 23 اردیبهشت الی 09 تیر

تور 4 شب پوکت 3 شب پاتایا

0000219
ماهان ایر
از 23 اردیبهشت الی 09 تیر

تور 7 شب کوالالامپور با ایرعربیا

0000220
ایرعربیا
از 16 خرداد الی 09 مرداد

تور 4 شب کوالا و 3 شب سنگاپور با ایرعربیا

0000221

از 16 خرداد الی 09 مرداد

تور 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی با ایرعربیا

0000222
ایرعربیا
از 16 خرداد الی 09 مرداد