ماهان ایر

تور گوا نوروز 99

28 اسفند - 07 فروردین

نام هتل درجه هتل سرویس ها قیمت دو تخته قیمت یک تخته کودک(6-12) کودک(2-6)


BB / Standard
98,300,000   111,800,000   77,900,000   86,000,000  


BB / standard
98,700,000   111,800,000   77,900,000   N/A


FB / Standard
108,400,000   122,300,000   82,900,000   89,900,000  


BB / DLX Compact
109,800,000   136,700,000   77,900,000   N/A


BB / standard
111,800,000   135,800,000   77,900,000   91,500,000  


All / standard
127,600,000   154,900,000   82,900,000   97,800,000  


BB / Courtyard
130,900,000   177,500,000   77,900,000   N/A


All / DLX Compact
131,500,000   164,000,000   82,900,000   N/A


BB / Deluxe
134,300,000   181,300,000   77,900,000   100,700,000  


BB / Deluxe
135,200,000   178,400,000   77,900,000   101,200,000  


BB / Standard
142,900,000   203,900,000   77,900,000   104,100,000  


BB / standard
143,900,000   188,500,000   77,900,000   104,600,000  


BB / Standard
147,200,000   212,000,000   77,900,000   106,100,000  


BB / Deluxe
151,100,000   215,900,000   77,900,000   107,500,000  


FB / Deluxe
154,400,000   208,700,000   82,900,000   109,000,000  


FB / Courtyard
157,800,000   208,200,000   82,900,000   N/A


FB / Standard
159,700,000   221,100,000   82,900,000   111,000,000  


All / Deluxe
171,700,000   218,700,000   82,900,000   115,900,000  


FB / standard
174,600,000   217,800,000   82,900,000   116,900,000  


BB / Grand Room
178,200,000   266,800,000   114,300,000   72,000,000  


FB / Standard
179,400,000   247,500,000   82,900,000   119,300,000  


FB / Deluxe
181,300,000   273,000,000   82,900,000   119,800,000  


FB / Grand Room
226,400,000   321,000,000   82,900,000   138,400,000  


شماره تور 0000148
تاریخ اعتبار 28 اسفند - 07 فروردین
تعداد شب 0 شب
خروجی PDF دریافت
خروجی JPG دریافت
خروجی TIF دریافت