تور پاتایا ویژه پاییز 1398


نام هتل درجه هتل سرویس ها قیمت دو تخته قیمت یک تخته کودک(6-12) کودک(2-6)


BB / standard
62,200,000   72,000,000   53,100,000   47,400,000  


BB / Standard
63,000,000   73,600,000   53,900,000   47,400,000  


BB / Superior
69,500,000   86,600,000   60,400,000   50,700,000  


BB / Standard
69,500,000   86,600,000   60,400,000   50,700,000  


BB / Standard
73,600,000   94,700,000   64,500,000   52,300,000  


BB / standard
75,200,000   98,000,000   66,100,000   53,100,000  


BB / Sup Seaview
76,000,000   99,600,000   66,900,000   53,900,000  


BB / Deluxe
78,500,000   104,400,000   69,400,000   54,700,000  


BB / standard
81,700,000   110,900,000   72,600,000   56,400,000  


BB / superior
85,000,000   117,400,000   75,900,000   58,000,000  


BB / Standard
85,800,000   119,100,000   76,700,000   58,000,000  


BB / Standard
87,400,000   122,300,000   78,300,000   58,800,000  


BB / Standard
88,200,000   123,900,000   79,100,000   58,800,000  


BB / Standard
94,700,000   136,900,000   85,600,000   62,100,000  


BB / Deluxe
94,700,000   136,900,000   85,600,000   62,100,000  


BB / standard
106,100,000   159,700,000   97,000,000   66,900,000  


BB / DLX Ocean
145,000,000   156,400,000   135,900,000   84,800,000  


شماره تور 0000126
تاریخ اعتبار 10 آبان - 12 آذر
تعداد شب 7 شب
خروجی PDF دریافت
خروجی JPG دریافت
خروجی TIF دریافت