تور بانکوک پاییز 1398


نام هتل درجه هتل سرویس ها قیمت دو تخته قیمت یک تخته کودک(6-12) کودک(2-6)


BB / standard
67,100,000   81,700,000   57,500,000   47,800,000  


BB / Standard
70,300,000   88,200,000   N/A 49,400,000  


BB / standard
70,300,000   88,200,000   60,700,000   49,400,000  


BB / standard
70,300,000   88,200,000   60,700,000   48,600,000  


BB / Superior
71,200,000   89,800,000   61,600,000   50,200,000  


BB / Superior
74,400,000   96,300,000   64,800,000   51,000,000  


BB / standard
74,400,000   96,300,000   64,800,000   51,800,000  


BB / Superior
76,000,000   101,200,000   67,200,000   51,000,000  


BB / Standard
81,700,000   110,900,000   72,100,000   53,400,000  


BB / Superior
83,300,000   114,200,000   73,700,000   53,400,000  


BB / Standard
87,400,000   122,300,000   77,800,000   54,200,000  


BB / Deluxe
87,400,000   122,300,000   77,800,000   55,900,000  


BB / Superior
88,200,000   123,900,000   N/A 56,700,000  


BB / Run Of The House
89,000,000   125,600,000   79,400,000   57,500,000  


BB / Standard
90,600,000   120,700,000   N/A 56,700,000  


BB / Standard
93,100,000   133,700,000   83,500,000   55,900,000  


BB / Superior World
102,000,000   151,500,000   N/A 63,200,000  


BB / Deluxe
102,800,000   153,200,000   93,200,000   59,900,000  


BB / Deluxe
104,400,000   156,400,000   94,800,000   59,900,000  


BB / Deluxe
110,900,000   169,400,000   101,300,000   59,100,000  


BB / Standard
115,800,000   179,200,000   106,200,000   71,300,000  


شماره تور 0000117
تاریخ اعتبار 01 مهر - 09 آبان
تعداد شب 7 شب
خروجی PDF دریافت
خروجی JPG دریافت
خروجی TIF دریافت