ترکیه/استانبول

09 نوامبر 2019

مناطق تاریخی استانبول

مناطق تاریخی استانبول شامل گروهی از مکان‌ها است که در محله فاتح استانبول قرار گرفته‌اند.

این مناطق تاریخی در سال ۱۹۸۵ به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شدند.

این گروه شامل سرابورنو (sarayburnu) ، قصر توپ‌قاپی، مسجد ایاصوفیه، مسجد سلطان احمد، کلیسای ایا ایرنه، مسجد زیرک، مسجد سلیمانیه، مسجد ایاصوفیه کوچک، و دیوارهای قسطنطنیه است.