ترکیه/استانبول

09 نوامبر 2019

دیوارهای قسطنطنیه

دیوارهای قسطنطنیه یا دیوارهای کُنستانتینوپول (Walls of Constantinople) یک رشته از دیوارهای پدافندی دورتادور شهر قسطنطنیه یا کُنستانتینوپول (استانبول کنونی در ترکیه) هستند که از آغاز بنیاد نهادنش به عنوان پایتخت تازه امپراتوری روم به دستور کنستانتین بزرگ (کنستانتین یکم) از این شهر پاسداری و نگاهبانی می‌کردند.

مداری دفاعی متشکل از ۲۲/۵ کیلومتر دیوار تقویت شده با بیش از ۴۰۰ برج و سنگر و چندین دژ و استحکامات قوی، شهر را تماما احاطه کرده بود.

مستحکم‌ترین سازه، مشرف به غرب و در مقابل یک راه زمینی قرار داشت. در آن مکان، در امتداد محدوده‌ای ۶/۵ کیلومتری از خشکی، دیوار‌های افسانه‌ای تئودوسیوس ( Theodosian Walls ) قرار دارند که ژرفایشان با یکدیگر آمیخته شده و دیوار پایه‌هایشان به مانند دندان‌های کوسه‌ای المپیایی روی هم قرار گرفته‌اند.

اگر کسی قصد حمله از این قسمت را داشت باید از چهار ردیف دیوار که هر کدام بر فراز دیگری قرار داشتند (با عمقی حدود ۶۰  متر)، عبور میکرد.