ترکیه/دیدیم

16 مارس 2020

مجسمه برجسته‌ی مدوسا دیدیم

مجسمه برجسته‌ی مدوسا دیدیم

طبق یکی از افسانه های ترکیه ای زنی به نام مدوسا در این شهر زندگی می کرده که هر کس به چشمان او خیره می شده را تبدیل به سنگ می کرده است.

در افسانه های آمده است که آتنا بر مدوسا خشم گرفته و برای تنبیهش موهایش را به مارهایی زشت تبدیل کرده است. پرسئوس درنهایت سر مدوسا را جدا کرد.

او از سر مدوسا در جنگ‌ها به‌عنوان سلاح استفاده می‌کرد. بر اساس همین افسانه مجسمه ای از چهره وی ساخته شده و این روزها به عنوان جاذبه ی گردشگری در شهر دیدیم معرفی شده است.