ترکیه/دیدیم

09 نوامبر 2019

شهر باستانی میلتوس

شهر باستانی میلتوس

قدمت این شهر به سال های بسیار دور باز می گردد که به علت بالا آمدن آب دریا و تشکیل رسوبات دسترسی به آن ها امکان پذیر نیست.

از قرن ۱۳ قبل از میلاد مسیح مردمی از آناتولی به این شهر آمدند و ۷۵۰ سال قبل از میلاد مسیح شهر به اوج شکوفایی خود رسید و تبدیل به یکی از بزرگ ترین شهرهای تجاری دنیا شد.

تالس دانشمند بزرگ قرن ششم بعد از میلاد نیز در این شهر تحصیل کرده است. امروز از شهر باستانی به خوبی محافظت می شود و از جاذبه های دیدیم به شمار می آید.

تئاتر قدیمی دارد که دیدنش خالی از لطف نیست.