ایران/تهران

09 نوامبر 2019

باغ ملی تهران

باغ ملی تهران پس از احداث سردر باغ ملی به دستور رضاخان و بر اساس طرح برپایی اولین باغ همگانی پایتخت، در میدان مشق تهران برپا شد.

البته باغ ملی دوام چندانی نداشت و در محوطه آن ساختمان‌های مهمی مانند وزارت امور خارجه ایران، کتابخانه ملی و موزه ایران باستان ساخته شدند.

در حال حاضر از باغ ملی تهران تنها سردر آن باقی‌مانده است که همچون نگینی پرارزش در مرکز تاریخی پایتخت کشور می‌درخشد.