مالزی/کوالالامپور

09 نوامبر 2019

اتاق فرار مالزی

اتاق فرار (Escape Room) از مراکز تفریحی واقع در مرکز خرید برجایا تایمز اسکوئر است.

در این بازی معماگونه، شرکت‌کنندگان طی سناریوی خاص با تمی مرتبط در اتاقی حبس می‌شوند و با حل معماها و یافتن وسایل گوناگون در اتاق، باید خود را در زمانی کمتر از ۴۵ دقیقه آزاد کنند.

علاوه بر محک زدن مهارت‌های خلاقانه و حل معما، اتاق فرار اوقاتی خوشی را برای خانواده‌ها و دوستان فراهم می‌کند. اتاق فرار,سرگرمی های کشور مالزی,راهنمای گردشگری مالزی,جاذبه های گردشگری مالزی,مکانهای دیدنی مالزی,تور مالزی, تور کوالالامپور


اتاق فرار,سرگرمی های کشور مالزی,راهنمای گردشگری مالزی,جاذبه های گردشگری مالزی,مکانهای دیدنی مالزی,تور مالزی, تور کوالالامپور


اتاق فرار,سرگرمی های کشور مالزی,راهنمای گردشگری مالزی,جاذبه های گردشگری مالزی,مکانهای دیدنی مالزی,تور مالزی, تور کوالالامپور


اتاق فرار,سرگرمی های کشور مالزی,راهنمای گردشگری مالزی,جاذبه های گردشگری مالزی,مکانهای دیدنی مالزی,تور مالزی, تور کوالالامپور


اتاق فرار,سرگرمی های کشور مالزی,راهنمای گردشگری مالزی,جاذبه های گردشگری مالزی,مکانهای دیدنی مالزی,تور مالزی, تور کوالالامپور


اتاق فرار,سرگرمی های کشور مالزی,راهنمای گردشگری مالزی,جاذبه های گردشگری مالزی,مکانهای دیدنی مالزی,تور مالزی, تور کوالالامپور


اتاق فرار,سرگرمی های کشور مالزی,راهنمای گردشگری مالزی,جاذبه های گردشگری مالزی,مکانهای دیدنی مالزی,تور مالزی, تور کوالالامپور


اتاق فرار,سرگرمی های کشور مالزی,راهنمای گردشگری مالزی,جاذبه های گردشگری مالزی,مکانهای دیدنی مالزی,تور مالزی, تور کوالالامپور


اتاق فرار,سرگرمی های کشور مالزی,راهنمای گردشگری مالزی,جاذبه های گردشگری مالزی,مکانهای دیدنی مالزی,تور مالزی, تور کوالالامپور


اتاق فرار,سرگرمی های کشور مالزی,راهنمای گردشگری مالزی,جاذبه های گردشگری مالزی,مکانهای دیدنی مالزی,تور مالزی, تور کوالالامپور


اتاق فرار,سرگرمی های کشور مالزی,راهنمای گردشگری مالزی,جاذبه های گردشگری مالزی,مکانهای دیدنی مالزی,تور مالزی, تور کوالالامپور