مالزی/کوالالامپور

16 مارس 2020

معبد شیشه ای ارولمیگو سری راجاکالیمان

معبد شیشه ای ارولمیگو سری راجاکالیمان

معبد شیشه ای ارولمیگو سری راجاکالیمان,معبد شیشه ای مالزی,ارولمیگو سری راجاکالیمان,تور مالزی,تور کوالالامپور

معبد شیشه  ای ارولمیگو سری راجاکالیمان (Arulmigu Sri Rajakaliamman Glass Temple) یک سازه منحصر به فرد از معماری مذهبی در جوهور بارو است. این معبد فوق العاده زیبا به الهه کالی (Goddess Kali) اختصاص یافته است.

البته دیگرالهه ها نیز همراه با کل مجموعه هنری و مجسمه ها در این معبد بی نظیر به نمایش گذاشته شده اند. اما متاسفانه  دسترسی به این معبد زیبا بسیار محدود است و بهترین گزینه تاکسی است، زیرا جاده معبد در شرایط خوبی نیست.

Sri Raja Mariamman Temple, Jalan Unku Puan, Johor Bahru, Malaysia, +60 7223 5502

معبد شیشه ای ارولمیگو سری راجاکالیمان,معبد شیشه ای مالزی,ارولمیگو سری راجاکالیمان,تور مالزی,تور کوالالامپور

معبد شیشه ای ارولمیگو سری راجاکالیمان,معبد شیشه ای مالزی,ارولمیگو سری راجاکالیمان,تور مالزی,تور کوالالامپور

معبد شیشه ای ارولمیگو سری راجاکالیمان,معبد شیشه ای مالزی,ارولمیگو سری راجاکالیمان,تور مالزی,تور کوالالامپور