ویتنام/خلیج هالونگ

16 مارس 2020

بهترین فصل سفر به خلیج هالونگ ویتنام

بهترین فصل سفر به خلیج هالونگ ویتنام

هالونگ ویتنام | Halong

بهترین زمان رفتن به این خلیج در فصل های بهار و یا پاییز است چرا که در فصل زمستان هوا سرد می شود و در فصل تابستان هم که باران های طوفانی وحشتناکی می بارد و به همین خاطر بیشتر سفرهای کوتاه کنسل می شوند و به شما اجازه داده نمی شود تا شب را در قایق بمانید. ماه های نوامبر و آپریل بهترین ماه های سفر به این خلیج فریبنده هستند چون هم هوا مطبوع هست و هم آنقدر بارندگی اذیت کننده نیست.

از آن جایی که این منطقه در فاصله ی نسبتا نزدیکی به هانوی قرار دارد، بهترین کار این است که از هانوی اقدام کنید.