اندونزی/بالی

12 دسامبر 2018

معبد پورا لهور اولواتو

پورا لهور اولواتو در شبه جزیره بوکیت در نوک جنوبی بالی قرار دارد که یکی از نه معبد بزرگ هندو در این جزیره محسبوب می شود. این معبد نیز که از معابد بسیار زیبای بالی است در منطقه ای بسیار زیبای و رویائی در جنوبی ترین نقطه بالی و بر بلندای کرانه های صخره مرجانی سیاه رنگی بر فراز امواج خروشان اقیانوس هند واقع گردیده است. در محوطه این معبد میمونهای بسیاری زندگی می کنند که به زیبائی آن افزوده اند. همچنین رقص معروف کچک دنس نیز به هنگام غروب خورشید در این معبد انجام میگردد.