مالزی/کوالالامپور

11 مارس 2020

معبد ماها ویهارای بودایی

ماها ویهارای بودایی، بریک فیلدز

ماها ویهارا بریک فیلدز بودایی، یک محل بودایی تاسیس شده توسط انجمن سین هالز با توجه به نواحی احاطه شده توسط کوالالامپور است تا مکانی برای ستایش و پرستش آئین بودایی سریلانکاتراوادا تهیه کند. و همچنین بور عادی و عرفا به عنوان معبد و پرستش گاه بودایی بریک فیلدز شناخته شده است. رشد و نمو ماها ویهارای بودایی در 50 سال گذشته به راهنمایی و تلاش "کی سری دهاماناندا" کسی که برای فراهم آوردن انجمن بودایی های مالزیایی برای عمل به باورهایشان در یک محیط با صلاحیت و شایسته بصیر است، نسبت داده شده است.

در سی و یکم آگوست 2006 کی سری دماهاناندا (برادرزاده ی کی سری دماهاناندا) به عنوان راهب پیشروی ماها ویهارا در بریک فیلدز منصوب شد. او کی سری دماهاناندا، که در سی و یکم آگوست 2006، در سن 87 سالگی مرده بود را جایگزین کرد. در دوازدهم مارس 2007 کی سری دماهاناندا رسما به عنوان راهب سانگا نایاکا انتصاب شد. (راهب کشیش اعظم مالزی)

انجمن ساسانا ابهی وردهی واردهانا پاسخگوی اداره ی امور معبد و همه ی فعالیت های انجام شده در محل می باشد. فعالیت های مذهبی مشترکا سازمان دهی شده توسط انجمن ساسانا ابهی وردهی واردهانا و انجمن مبلغین بودایی مالزیایی که ارکان خود را دارند هم وجود دارد.

معبد ماها ویهارا بریک فیلدز مالزی

مدرسه دهامای یکشنبه موسسه بودایی

مدرسه ی دهامای یکشنبه موسسه بودایی در سال 1929 توسط ساسانا ابعی وردهی واردهانا تشکیل شد تا علم و دانش بودایی را میان مردم عادی با فعالیت راهبان به عنوان معلم در معبد منتشر کند. چیزی که به عنوان یک گروه کوچک متشکل از 12 نفر دانش آموز در زیر درختی در معبد بودا تشکیل شد، امروزه به یک مدرسه ی فوق مدرن با گروهی از معلمان داوطلب که پاسخگوی فوق برنامه های تحصیلی می باشند، تبدیل شده است. برای تطبیق افزایش تعداد، کلاس ها در سال 1989 تخریب شد تا یک ساختمان سه طبقه چند منظوره (ملقب به ویزما دهارما کاکرا) که امروزه دارای 20 کلاس با گنجایش حدود 1300 شاگرد که شامل کتابخانه و مرکز کاردانی می شود را بسازند.

دیدنی‌های کوالالامپور مالزی